Net Area: 4500 sqft.
Location: Causeway Bay - No.3 Yin Wa Street